oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Rekolekcje wielkopostne w dniu 8 IV i 9 IV 2019

Odsłony: 206

Organizacja:

  1. 8 kwietnia 2019 (poniedziałek)

8.30 – 10.40 – lekcje wg. planu

10.45 – 10.55 – obiad – zupa

11.00 – 12.30 – Rekolekcje w Kościele

  • – 13.00 –obiad – II danie

13.00– 16.00 – lekcje wg. planu

  1. 9 kwietnia 2019 (wtorek)

8.30 – 10.40 – lekcje wg. planu

10.45 – 10.55 – obiad – zupa

11.00 – 12.30 – Rekolekcje w Kościele

  • – 13.00 –obiad – II danie

13.00– 16.00 – lekcje wg. planu

W rekolekcjach biorą udział uczniowie kl. I-VIII, którzy wyrażają chęć uczestnictwa.

Opiekę nad uczniami na czas rekolekcji sprawują nauczyciele wychowawcy i nauczyciele, którzy mają zaplanowane w tym czasie zajęcia.