oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Profile Edukacyjne w Naszej Szkole

Odsłony: 1350

Nowa organizacja funkcjonowaniaNiepublicznej Szkoły Podstawowejw Niewodnicy Kościelnej.

Po 10 latach doświadczeń i doskonalenia pracy oraz zakwalifikowania się do grona najlepszych szkół w Polsce Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                   w Niewodnicy Kościelnej od nowego roku 2019/2020 wprowadza profile edukacyjne w klasach:

1) klasy o profilu artystyczno – humanistycznym,

2) klasy o profilu językowym,

3) klasy o profilu sportowy – ogólnorozwojowym.

Od początku funkcjonowania szkoły był rozszerzony program i funkcjonowały dodatkowe przedmioty oraz  w każdym roku była ogromna liczba zając dodatkowych:

- zwiększona jest liczba godzin z języka polskiego, matematyki, historii,

- przedmioty poza programem: geografia, drugi i trzeci język obcy (język niemiecki, język rosyjski),

- zajęcia dodatkowe:

 1. Koło języka polskiego
 2. Koło matematyczne „Mały Pitagoras”
 3. Koło przyrodnicze
 4. Koło poprawności językowej
 5. Koło szachowe
 6. Koło gier umysłowych
 7. Koło kreatywności
 8. Koło języka angielskiego
 9. Koło języka niemieckiego
 10. Koło języka francuskiego
 11. Koło zajęć ogólnorozwojowych
 12. Koło zajęć sensorycznych
 13. Koło fizyczne – przygotowanie do nauki fizyki
 14. Koło chemiczne – przygotowanie do nauki chemii
 15. Koło kulinarne
 16. Koło zajęć z judo
 17. Koło zajęć – siatkówka
 18. Koło zajęć z gimnastyki sportowej
 19. Koła taneczne
 20. Koło chóru szkolnego
 21. Zajęcia z rytmiki
 22. Zajęcia z gimnastyki ogólnej
 23. Zajęcia szkółki piłkarskiej
 24. Nauka pływania na basenie w Białymstoku
 25. Zajęcia plastyczne
 26. Zajęcia koła teatralnego
 27. Zajęcia arteterapii
 28. Zajęcia społeczne
 29. Koło religijne
 30. Robotyka i programowanie
 31. Zajęcia drużyny zuchowej i harcerskiej
 32. Zajęcia logopedyczne

- były też takie zajęcia nietypowe, jak: koło astronomiczne, koło rybackie,

- planowane są zajęcia: koło krawieckie, koło „Dobrych manier”  (Savoir  vivre), koło rowerowe (technika jazdy  i wycieczki)

Pozwoliłoto  na utworzenie profilów.

1) profil artystyczno – humanistyczny:

- lekcje z podstawy programowej ( język polski, matematyka itd.)

- rysunek,

- elementy modelowania,

- taniec,

- zajęcia „Świat kreatywności”,

- zajęcia teatralne + ćwiczenia w operowaniu głosem i ciałem,

- warsztaty artystyczne,

- uczestnictwo w warsztatach teatralnych – teatry, Filharmonia i Opera, wyjazdy do teatru do Warszawy,

- zajęcia muzyczne – emisja głosu, śpiew wokalny i chóralny,

- spotkania z artystami,

2) profil językowy:

- zajęcia z podstawy programowej,

- język angielski –rozszerzony -  6 – 8  godz. tyg.

- język  niemiecki - rozszerzony,

- język rosyjski,

- oraz do wyboru: język francuski, język chiński, język hiszpański,

- kontrowersje językowe,

3) profil sportowy – ogólnorozwojowy:

- lekcje z podstawy programowej,

- gimnastyka ogólnorozwojowa i artystyczna,

- judo z elementami gimnastyki,

-  zajęcia ogólnorozwojowe,

- pływanie,

- unihokej,

- tenis stołowy

- lekkoatletyka,

- piłka nożna,

- sporty zimowe: narty, łyżwy, sanki

- piłkarzyki sportowe,

- zajęcia rowerowe ( tor przeszkód i doskonalenie jazdy, obsługa, nauka przepisów ruchu drogowego)

- przygotowania do tenisa ziemnego.

Rekrutacja po konsultacji z rodzicami i rozmowach z uczniami.

Każdy z profili posiada bardzo dobrą bazę pomocy dydaktyczno – naukowych z wykorzystaniem materiałów indukcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego, a profil sportowy ponadto specjalistyczny sprzęt sportowy i dydaktyczny.

Odbędą się:

- konsultacje z rodzicami,

Ponadto opiekę naukową  i dydaktyczną sprawują:

- szkoły artystyczne, sportowe i szkoły wyższe

Zajęcia bezpłatne, bez czesnego i wpisowego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej lub bezpośrednio u Dyrektora.