oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ważne informacje

KOMUNIKAT
W związku z decyzją Pana Premiera
od 26 X 2020r. (poniedziałek) uczniowie kl. IV–VIII „przechodzą” na zdalne nauczanie.
Każdy uczeń zostanie powiadomiony oddzielnie odnośnie sposobu łączności i metod nauczania zdalnego.
Kl. I – III – pracują „normalnie” z tym, że rozpoczynają zajęcia wg harmonogramu
Kl. I – 8.30
Kl. II – 8.45
Kl. III – 9.00
Oddziały przedszkolne pracują też normalnie.
Odnośnie obostrzeń obowiązują do odwołania.
Dyrektor

26 XII 2020r. Rada Pedagogiczna

Ogłoszenie

Bardzo pilne  posiedzenie  Rady Pedagogicznej

DOTYCZACEJ NAUCZANIA ZDALNEGO

w dn. 26 X 2020 o godz. 11.00 (poniedziałek)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Szkoła założyła konto na OFFICE 365 i MS TEAMS do nauki zdalnej.

Wkrótce uczniowie i nauczyciele otrzymają dostęp do platformy OFFICE 365

, TEAMS, i darmowego pakietu Microsoft OFFICE online.

Proszę się kontaktować z p. Adamem Mosiejem

link do logowania:

www.portal.office.com

Pierwsze zabawy na naszym boisku trawiastym

Pierwsze zabawy na naszym boisku trawiastym

Boiska po renowacji prezentują się pięknie. Trawa jest jak perski dywan. Dzieci biegały, gimnastykowały się i dotykały trawy.

Renowacja był to trudny i ryzykowny zabieg, ale powiódł się. Uczniowie i dzieci będą miały bezpieczny i komfortowy teren do uprawniania różnych dyscyplin sportowych i zabaw.

Jesień w szkolnym sadzie

Jesień w szkolnym sadzie

W piękny jesienny dzień uczniowie kl. III wraz z wychowawcami udali się do sadu szkolnego, aby zapoznać się z owocami jabłoni.

Jabłka pięknie dojrzały, a więc część ich uczniowie zerwali, aby później w klasie degustować. Najbardziej smakowały kasztele i jonagold. Niektórzy chwalili sobie smak antonówki.

Doczekaliśmy się więc własnych owoców z własnego sadu.

Smacznego

Jesienne sadzenie nowych drzewek - świerków serbskich

Jesienne prace uczniów

Komunikat

W sobotę i niedzielę 10 i 11 października będą ozonowane wszystkie pomieszczenia w przedszkolu i szkole.

Chrońmy się

14 X 2020r. Dzień Nauczyciela - Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Na prośbę uczniów i nauczycieli Dzień Nauczyciela

14 X 2020r. (środa)

Jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych

Przedszkole – pracuje zgodnie   z planem

Szkoła – czynna świetlica z wyżywieniem

 od godz. 7.30 – 16.30

FOTORELACJA

Pomimo pandemii szkoła i przedszkole rozwijają się i wykorzystują swoje walory naturalne

Na zdjęciach:

1. Pięknie wypielęgnowana trawa Branburg nadzorowana przez p. prof. Wójcika z Instytutu ze Skierniewic – pierwsze zajęcia jeszcze tej Jesieni

 

2. Salka do zajęć gimnastyczno – rozwojowych z wyposażeniem najwyższej jakości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Letnia salka gimnastyczna z przyrządami.

 

Organizowanie zajęć poza budynkiem szkoły to większe bezpieczeństwo uczniów i dzieci.

 

Z poważaniem

Dyrektor

Nosimy maseczki obowiązkowo !!

Ogłoszenie – Pilne
W związku z nasilającą się epidemią koronawirusa oraz to, że powiat białostocki znalazł się w tzw. czerwonej strefie zagrożenia od 5 X 2020r. (poniedziałek)
Uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy przedszkola i szkoły
obowiązkowo noszą maseczki na przerwach oraz podczas pobytu na placach zabaw i boiskach szkolnych.
Czas obowiązywania: do odwołania. Chrońmy siebie i bliskich.
Dyrektor

Od października rozpoczyna się: Projekt "Nowoczesna Edukacja" 2020r.

Ważne wiadomość - rozpoczyna się Projekt „Nowoczesna Edukacja”2020r.


          Po wygranym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski z Wojewódzkim Urzędem Pracy na projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej związany z podniesieniem kompetencji dzieci i nauczycieli i doposażeniem szkoły i oddziałów przedszkolnych rozpoczynamy realizację projektu pt. „Nowoczesna Edukacja” zajęcia – po rekrutacji – rozpoczynają się od początku października 2020r.
          W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dodatkowe (pełen wykaz na oddzielnej stronie) wyjazdy do teatru i kina oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
       Ponadto powstanie nowoczesna pracownia informatyczna z najnowocześniejszym sprzętem. Projektem objęci też będą nauczyciele, którzy skorzystają z różnych form doskonalenia.


Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.

W obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi

w Niewodnicy Kościelnej

 w obliczu Pandemii – środki zapobiegawcze

 

W celu ochrony zdrowia  dzieci, uczniów i nauczycieli i pracowników podjąłem następujące środki zabezpieczające:

- do placówki mogą przychodzić dzieci i uczniowie zdrowi,

- w przypadkach koniecznych mierzona jest temperatura- dysponujemy termometrami bezdotykowymi,

- przed wejściem do budynku wszyscy dezynfekują ręce,

- przed drzwiami wejściowymi dyżury pełnią nauczyciele, zwracają uwagę na przestrzeganie procedur,

- mycie rąk – jak najczęściej, a szczególnie przed posiłkami i po wyjściu z łazienki,

- uczniowie starsi mogą nosić maseczki, szczególniena przerwie,

- rodzice mogą wchodzić do szkoły tylko w maseczkach lub przyłbicach, wskazane jest  też zakładanie rękawic,

- osoby postronne mogą wchodzić do budynku tylko za zgodą Dyrektora,

- zajęcia lekcyjne rozpoczynają się w różnych godzinach, tak aby przedszkole, kl. I – III i kl. IV – VIII nie spotykały się,

- wydawanie posiłków odbywa się wg. specjalnego harmonogramu,

- korzystając z tego, że mamy jeden z największych i najlepiej wyposażonych placów zabaw w Polsce, korzystamy z 3 letnich

sallekcyjnych, 5 altanek, urządzeń na terenach  zielonych,

- place zabaw są dezynfekowane,

- w każdej klasie są płyny bakteriobójcze, po każdych zajęciach sale są dezynfekowane,

- stosowane jest systematyczne wietrzenie sal.

Ponadto:

- nauczyciele i pracownicy  obsługioraz kuchni są zaopatrzeni w maseczki, przyłbice i rękawiczki,

- dysponujemy dwoma specjalnymi bezdotykowymi podajnikami płynu dezynfekcyjnego,

- zakupiłem ozonatory, którymi systematycznie, z zachowaniem bezpieczeństwa, oczyszczamy powietrze,

- zakupiłem lampy UW – C 36 W – wirusobójcze i bakteriobójcze – są one wykorzystywane systematycznie,  z zachowaniem

instrukcji,

- dysponujemy dużym zapasem  płynów dezynfekującychi maseczek.

Dzieci, uczniowie, nauczyciele i pracownicy placówki sąna bieżąco informowani o zasadach zachowania w okresie pandemii,

Dbam o to,  aby wszyscy czuli się bezpiecznie oraz o to,żeby zminimalizować stan zagrożenia.

Chrońmy Siebie i Bliskich

                                                            Pozdrawiam

                                                            Marek Danilewicz

Pomagamy potrzebującym

Pomagamy potrzebującym

Uczennice  kl. VIII Oliwia Żochowska i Anna Mościcka z Koła Wolontariatu zorganizowały zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego Błażeja. Zebrane środki ok. 110 zł zostały wysłane przelewem pocztowym na adres fundacji: „Fundacja na rzecz dzieci niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty” w Gdyni.

Uczennice prowadziły swoją akcję pn. „Łącząc siły i zaangażowanie możemy wiele”. Jednocześnie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom z nadzieją na wyzdrowienie Błażeja.

Społeczność szkoły z kolei dziękuje dziewczętom z kl. VIII za otwarte serca na rzecz potrzebujących.

Plan lekcji 2020/2021r.

Informacja do rodziców klasy 8 w sprawie Egzaminu Ósmoklasisty

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że tegoroczny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w maju 2021r.

z języka polskiego (25V),

matematyki (26V)

i języka obcego nowożytnego (27V).


Czas trwania egzaminu:
- język polski – 120 min.
- matematyka – 100 min.
- język obcy nowożytny – 90 min.


Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez uczniów podczas egzaminu zostanie przedstawiony w następnym piśmie. Uczniowie są informowani na bieżąco.
W związku z przygotowaniem do egzaminu podjąłem stosowne działania, aby to ważne wydarzenie w życiu Waszych dzieci przebiegało zgodnie z procedurami i pozytywnymi efektami:
- zwiększyłem liczbę godzin lekcyjnych w stosunku do siatki MEN – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
- dodałem jedną godzinę lekcyjną w tygodniu, z każdego przedmiotu egzaminacyjnego jako przygotowanie,
- wprowadziłem dobrowolne zajęcia dodatkowe w soboty z przedmiotów egzaminacyjnych (terminy do uzgodnienia),
- zwiększyłem liczbę przeprowadzanych testów i sprawdzianów powtórkowych i sprawdzających,
- dysponujemy własnym sprzętem kinowym, a więc będą wyświetlane filmy – adaptacje lektur szkolnych, jako uzupełnienie wiedzy,
- zakupiłem odpowiednią liczbę lektur,
- nauczyciele są do dyspozycji uczniów, a szczególnie w sytuacjach gdy istnieje potrzeba dodatkowych konsultacji.
Ponadto umożliwiłem prowadzenie bądź uczestnictwo w akcjach charytatywnych – skutkuje to dodatkowymi punktami podczas rekrutacji. Nadmieniam, że niektórzy uczniowie czynią to od wielu lat.


Proszę też, aby Państwo do 28 IX 2020r. wypełnili formularz odnośnie wyboru języka obcego na egzamin dołączoną do pisma. Tę decyzję będzie można zmienić do 15 II 2021 i zgłosić do Dyrekcji i przekazać do szkoły poprzez dzieci.
Do 15 X 2020r. – jeżeli jest taka sytuacja – należy przedłożyć Dyrekcji zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej – o specjalistycznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, niedosłuch) lub inne choroby.
Moje i moich nauczycieli działania, aby osiągnąć sukces musi być poparte Państwa wsparciem: merytorycznym i życzliwym.
Ubiegły egzamin przebiegł w specjalnych warunkach związanych z pandemią:
- uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki,
- np. z języka angielskiego uzyskali jedną z najwyższych ocen w Polsce. Dobrze też wypadli z pozostałych przedmiotów.
Uczeń Kamil- uzyskał z matematyki 98 %, z języka angielskiego 96% i z języka polskiego 89%.
Dostał się jako pierwszy do najbardziej prestiżowej klasy - do klasy programistów w Zespole Szkół Elektrycznych.
Najważniejsze: wszyscy uczniowie dostali się do wybranych przez siebie szkół.
Przypominam, że w latach ubiegłych należeliśmy do szkół w Polsce, które osiągnęły najwyższe wyniki.
Jestem przekonany, że tegoroczny też przyniesie satysfakcję i spełnienie marzeń Waszych dzieci, a moich uczniów.
Pozdrawiam Marek Danilewicz
Dyrektor

Niewodnica Kościelna, 2020.09.16

Uroczyste rozpoczęcie roku Szkolno - Przedszkolnego 2020/2021 r.

W tym roku 1 września był inny niż dotychczas. Z powodu pandemii liczba uczniów podczas uroczystości była ograniczona. Uczestniczyła tylko klasa I i IV. Byli to rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni goście: ks. Proboszcz Tomasz Powichrowski, Wójt Gminy Grzegorz Jakuć i przewodniczący TPN Zdzisław Narel. Był ceremoniał patriotyczny oraz zapalono znicze w Miejscu Pamięci narodowej dla uczczenia bohaterów II Wojny Światowej.

Następnie Pan Dyrektor w skrócie przedstawił przygotowanie szkoły i przedszkola do nowego roku.

Zwrócił szczególną uwagę w duża skalę przeprowadzonych remontów, ale przede wszystkim przywitał pierwszoklasistów, życząc im sukcesów w nauce i zadowolenia w byciu uczniem niewodnickiej szkoły.

Pan Wójt do życzeń dołożył prezent-termometr bezinwazyjny oraz książke do biblioteki.

Szczególny moment przeżył ks. Proboszcz, bo został uhonorowany pięknym wydawnictwem z okazji 100-lecia Niepodległej kwiatami oraz podajnikiem płynu dezynfekującego dla Kościoła.

Tę niespodziankę przygotowali Państwo Nienajadłowie.

Na zakończenie uroczystości nastąpiło spotkanie z wychowawcami, a goście spotkali się z Dyrekcja na symbolicznej herbatce.

Czytanie narodowe "Balladyny" 2020r.

Jak co roku nasza szkoła włączyła się do Ogólnopolskiej Akcji pod patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Czytanie narodowe „Balladyny”

W dniu 8 września 2020r. o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczystość. Najpierw Pan Dyrektor przedstawił twórczość Juliusza Słowackiego i okoliczności powstania „Balladyny”. Następnie uczniowie kl. VIII przeczytali – z podziałem na role – fragmenty Lektury.

W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice.

W następnym roku będziemy czytać „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Ozonowanie Szkoły 2020r.

Ozonowanie

Pan Dyrektor zakupił ozonatory w celu ozonowania pomieszczeń szkoły i przedszkola.

Ozonowanie zwalcza drobnoustroje, wirusy i odświeża powietrze, wspomaga utrzymanie w higienicznej czystości sale i korytarze. Dysponujemy ponadto dwoma urządzeniami do automatycznego podania płynu do dezynfekcji rąk. Są także do dyspozycji uczniów, przedszkolaków i nauczycieli, różnorodne płyny, rękawiczki oraz maseczki i przyłbice.

Czynimy wszystko, aby nasze pociechy były bezpieczne.

Dyrektor

P.S. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, bo dysponujemy pięknie zagospodarowanym placem zabaw, urządzeniami sportowymi oraz salami na świeżym powietrzu i altankami. Dlatego większość zajęć odbywa się na powietrzu, jest bezpiecznie.

List do rodziców w sprawie Covid-19


Szanowni Państwo,
w związku z istniejącym zagrożeniem Koronawirusem, proszę o stosowanie następujących zasad:
- w miarę możliwości odprowadzamy dzieci do (przedszkola/szkoły) w maseczkach,
-na terenie przedszkola/ szkoły obowiązkowo nakładamy maseczki bądź przyłbice,
- odbierając dziecko z placu zabaw, nie wchodzimy lecz czekamy na skraju lub przy wejściu. Dzieci zawsze są pod opieką nauczycielek i zostaną przyprowadzone.
- starajmy się w domu o ograniczenie kontaktów dzieci z innymi osobami,
- przypominam, że do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe,
- uczniowie z klas starszych mogą zakładać maseczki, szczególnie podczas przerw.

Dyrektor

Niewodnica Kościelna, 2020.09.08

 

Zasady postępowania podczas epidemii

Zasady postepowania podczas epidemii w Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej

1. Do szkoły i przedszkola przychodzą uczniowie i dzieci zdrowe.
2. Przed wejściem obowiązkowo dezynfekują ręce.
3. Rodzice mogą wchodzić w maseczkach tylko do szatni, odbierają dzieci czekając przed drzwiami lub z placu zabaw.
4. W przypadkach koniecznych jest mierzona temperatura uczniów i dzieci.
5. Każde złe samopoczucie stwierdzone przez dzieci lub wychowawców i nauczycieli – jest sygnałem do podjęcia środków zaradczych :
a) izolacja
b) powiadomienie rodziców
6. Zajęcia wszelkiego rodzaju (z uwzględnieniem warunków
atmosferycznych) są prowadzone na powietrzu :
- altanki, sale letnie, place zabaw, boiska – mamy ku temu
odpowiednie warunki.
6. Zakazuję gromadzenia się dzieci i uczniów większe grupy.
7. Wskazane , aby uczniowie posiadali maseczki i zakładali podczas przerw.
8. Starajmy się zachować odstęp.


Niewodnica Kościelna, 2020.09.01

 

8 września - Narodowe czytanie „Balladyny” w naszej szkole

 Ogłoszenie

Narodowe czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Pod patronem

Prezydenta Polski – Andrzeja Dudy

Otrzymaliśmy specjalne zaproszenie od Pana Prezydenta wraz z pieczęcią

Nasza Szkolna uroczystość jest zaplanowana na:

8 września 2020

Początek godz. 10.00

Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców.

Zawody sportowe w klasie 3

W dniu 7 września 2020r. klasa 3 wzięła udział w klasowych zawodach sportowych, w biegu na dystansie 60m. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą sprawnością i szybkością.

Czołowe miejsca zajęli:

Emil Bogusłowicz - I miejsce

Agnieszka Grochowska – II miejsce

Szymon Zalewski – III miejsce

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe medale.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Nowe BOisko, Nowy MAszt, Nowa SIŁOwnia, Nowy TUNel, DOmki:)

Mamy nowy Maszt ...

Trawa na naszym boisku już jak na prawdziwym stadionie ...

Profesjonalna siłownia nabiera coraz to niniejszych kształtów ...

Jest i miejsce na ognisko ...

Radość naszych dzieci jest bezcenna ...

Mamy nową zabawkę - TUNEL i DOMKI ! JUPI !

Nasz Sad pięknieje i rośnie rośnie wysoko :)

 

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego :)


W związku z ograniczeniami epidemiologicznymi , a także dbałość o zdrowie moich uczniów  , rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się tylko z udziałem 
uczniów i rodziców kl. I i IV.
Początek: 11.00
Na mszę o godz. 9.30 zapraszamy wszystkich chętnych uczestniczenia w nabożeństwie.

Szkoła podstawowa
Od 2 września 2020r. (środa) 
zajęcia integracyjne:
Kl. I – III – od godz. 8.30
Kl. IV – VIII – od godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku dla wszystkich klas odbędzie się później przy sprzyjających warunkach epidemiologicznych i pogodowych w ogrodach szkolnych.